Fonds KinderKnelpunten

Het Fonds KinderKnelpunten is een initiatief van Mailtraffic. Het fonds is opgericht naar aanleiding van de schrijnende armoede die wij in onze directe omgeving zien:

  • Een meisje dat zich op school niet kan concentreren, omdat zij die ochtend niet aan de beurt was om te ontbijten.
  • Een jongen die ook graag op voetbal zou willen, maar zijn ouders hebben geen geld om dat te betalen.
  • Een kind dat onderdelen op de middelbare school mist, omdat het thuis niet op een computer kan oefenen.
  • Een kind dat altijd maar ziek is omdat het op een ongezond matras slaapt.

Het Fonds KinderKnelpunten springt dáár bij waar er geen bestaande regeling is voor kinderen uit arme gezinnen. We willen hen een echte kans geven om zich te ontwikkelen zodat ze later zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. Dat doen we door de mogelijkheid op deelname aan onderwijs, sport en/ of sociale activiteiten te bieden.

 

 

Werkwijze

Fonds KinderKnelpunten geeft kinderen uit arme gezinnen een kans om zich te ontwikkelen zodat ze later zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. Hiervoor hebben wij aansluiting gezocht bij Zwolse hulp- en zorgverleners. Immers; zij zijn de mensen die vanuit hun professie dagelijks met armoede te maken hebben. Vaak werken hulpverleners keihard om een gezin op de rit te krijgen maar struikelen over de laatste paar voorzieningen. Simpelweg omdat er geen regeling voor is. Door deze laatste obstakels weg te nemen hebben kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan onderwijs, sport en sociale activiteiten. Als we kinderen die kans geven geloven wij dat ze kans hebben op een toekomst zonder armoede.

De bestedingen van Fonds KinderKnelpunten worden voornamelijk gefinancierd door Mailtraffic. Extra steun door middel van sponsoring, giften of acties van andere bedrijven of particulieren is echter meer dan welkom. Wilt u kinderen die de dupe zijn van armoede ook een kans geven om mee te doen in onze maatschappij? Neem dan contact op met Arné Dutij of Bert Kalle om te overleggen op welke wijze u kunt bijdragen.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix