Onderwijs

Fietsen met zijwieltjes voor 3 kinderen
Alle drie de kinderen in de leeftijd van 4 jaar verblijven in een vrouwenopvang samen met hun moeder. De moeders beschikken niet over de financiële middelen om een fiets voor hun kind aan te schaffen. Moeders in opvang verkeren vaak in een crisis en trauma, waarvoor zij behandeling krijgen. Alle 3 de moeders met kinderen zijn opgevangen in een vrouwenopvang, vanwege huiselijk geweld. De kinderen hebben veel gezien en meegemaakt. Het is voor deze moeders een grote stap om hulp te vragen en moeders en kinderen zijn vaak al in meerdere opvanglocaties geweest. Deze kinderen verdienen een fiets om lekker buiten te kunnen spelen en samen met hun moeder naar buiten te gaan, zodat zij met hun kind kunnen oefenen en om met de fiets naar school te gaan.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: 3 kinderfietsen met zijwieltjes

Digitaal onderwijs voor Anne*
Anne verblijft met haar moeder in de opvang. Het gezin is in een financiële crisis terecht gekomen door huiselijk geweld. Hierdoor zijn de schulden hoog opgelopen en staat ze nu beschermingsbewind. Anne gaat starten met een entree opleiding bij Talentstad Pro. Ze krijgt haar lesmateriaal digitaal aangeboden en ook haar verslagen en presentaties zal ze digitaal moeten maken. Er is geen financiële ruimte bij moeder en volgens de bewind voering om zelf in deze kosten te voorzien. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor een laptop.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: laptop

Op de fiets naar school
De ouders van de 14-jarige Taco* zijn gescheiden. Beide ouders hebben het financieel moeilijk. Zijn vader is hartpatiënt en daardoor afgekeurd. Zijn moeder krijgt een uitkering. Taco heeft een fiets nodig om naar zelfstandig naar school en andere activiteiten te kunnen gaan. Doordat hij 14 jaar is komt hij niet meer in aanmerking voor bestaande regelingen. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage voor een fiets verstrekt.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 150,00

Digitaal onderwijs voor Marijana*
Marijana leeft samen met haar broertjes, zusjes en moeder in een moeilijke situatie. Er is een structureel geldtekort en hun moeder is niet in staat haar huishouden in haar eentje te leiden. Vier kinderen slapen samen in één kamer op matrassen. Diverse instanties bieden hulp aan dit kind, maar de 14-jarige Marijana komt niet in aanmerking voor een laptop. Daardoor komt zij in de problemen op school. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor een laptop inclusief toebehoren.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 315

Een nieuwe start voor familie Aydin*
Samen met haar vier kinderen is mevrouw Aydin uit huis gevlucht nadat er jarenlang huiselijk geweld plaatsvond. Na een moeilijk en onzekere tijd heeft de familie nu een woning en kunnen ze een nieuwe start te maken. Om het onderwijs goed te kunnen volgen hebben de twee oudste kinderen een computer en fietsen nodig. Deze materialen zijn niet alleen van praktische aard, maar geven de kinderen ook zelfvertrouwen. Ze krijgen het gevoel dat ze er weer bij horen. Het Fonds KinderKnelpunten heeft hiervoor een bijdrage verstrekt.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 721,95

Op de fiets naar schoolkamp
De alleenstaande moeder van Roy* (12 jaar) leeft samen met haar nog vier thuiswonende kinderen van een uitkering. Daardoor zijn er geen middelen voor een fiets voor Roy. Hij heeft dringend een fiets nodig om naar het schoolkamp te fietsen, maar ook om aan andere activiteiten deel te kunnen nemen. Doordat Roy 12 jaar is komt hij niet meer in aanmerking voor bestaande regelingen. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage voor een fiets verstrekt.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 150,00

Extra stimulans voor Lotte*
De zevenjarige Lotte heeft vorig jaar een hersenoperatie ondergaan naar aanleiding van een goedaardige tumor. Lotte is al voor een groot deel hersteld, maar heeft nog last van restverschijnselen die haar oogstand en lezen beïnvloeden. Ondanks dat gaat het best goed op school. Om haar ontwikkeling goed te stimuleren heeft zij extra ondersteuning nodig. Met een laptop kan zij thuis taal en rekenen verder oefenen. Voor de moeder van Lotte is het echter onmogelijk om die aan te schaffen. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor een laptop.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: ongeveer € 400

Structuur voor Sybren*
Doordat Sybren een vorm van autisme heeft, heeft hij een duidelijke structuur nodig. Daarom is het voor hem en zijn broer Gerald* van belang dat zij kunnen overblijven op school. Tussen de middag naar huis fietsen, eten en weer naar school gaan levert namelijk veel onrust op bij Sybren. Daardoor heeft hij ’s middags veel moeite om weer in het schoolritme te komen. Doordat hun ouders in het schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen zij de overblijfkosten niet betalen. Het Fonds KinderKnelpunten heeft hiervoor een bijdrage verstrekt.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 280,00

Nederlands leren
De vijf kinderen van familie Demir* hebben een forse taalachterstand. Daardoor kunnen ze niet goed meekomen op school. De school heeft de ouders dan ook geadviseerd om een laptop aan te schaffen zodat zij thuis de Nederlandse taal extra kunnen oefenen met behulp van lesmethodes. Zij zijn echter beiden werkloos en kampen met financiële tekorten. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor een laptop zodat de kinderen hun Nederlands verder kunnen ontwikkelen.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 450,00

Een computer voor huiswerk
Voor schoolgaande kinderen is een computer tegenwoordig onmisbaar. Ze moeten boekverslagen, werkstukken en presentaties maken. Dat is niet te doen zonder computer. Voor de moeder van de 16-jarige Ibrahim* en de 14-jarige Aliana* is het echter onmogelijk om die aan te schaffen. Doordat haar ex-man haar isoleerde van de buitenwereld en het niet toestond dat zij een opleiding zou volgen, zit zij in een lastige financiële positie. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor een computer met printer en office-pakket zodat Ibrahim en Aliana hun huiswerk kunnen maken.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 463,48

Een normaal schoolleven voor Elsa*
Elsa leeft in een gezin dat in een schuldhulpverleningstraject zit. De financiële situatie geeft veel spanning in het gezin. Elsa ging naar een nieuwe school, maar er was geen geld voor schoolboeken, extra activiteiten, een fiets om naar stage te gaan en de benodigde schoenen voor die stage. Voor de financiering van de schoolboeken kon gebruikt worden gemaakt van een bestaande regeling. Het Fonds KinderKnelpunten heeft voor de overige kosten een bijdrage verstrekt zodat Elsa een kans heeft op een normaal schoolleven.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 250

Leren lezen en schrijven
Een aantal jonge moeders van Begeleid Wonen Jonge Moeders doen mee aan een project van Stichting Lezen en Schrijven. Ze krijgen hun lesmateriaal digitaal aangeboden, maar er is maar één computer aanwezig. Er komt een centraal punt van de Stichting Lezen en Schrijven in de bibliotheek, maar dit vormt voor deze jonge moeders nog een grote belemmering. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor enkele laptops met internetverbinding.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: ongeveer € 700

Zelfde onderwijsmogelijkheden voor Nicole*
Nicole, haar moeder en stiefbroertje konden door huiselijk geweld niet meer thuis blijven wonen en hebben een geheel nieuw bestaan moeten opbouwen. Nicole gaat nu naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs, maar de school heeft verplicht gesteld dat iedereen een tablet mee moet nemen. Zo wil de school studenten beter voorbereiden op de digitale toekomst van de maatschappij. Nicole mist nu belangrijke lesonderdelen omdat zij geen tablet heeft. Ook had Nicole een fiets nodig om naar school te gaan en de mogelijkheid te hebben haar sociale netwerk uit te breiden. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor de tablet en fiets.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 325

*Omwille van de privacy zijn de voornamen veranderd.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix