Sociale ontwikkeling

Samen dingen doen met de multimediakast 
In de opvang is het vooral voor tieners erg lastig. Er is weinig te doen, ze vinden het moeilijk om contact te leggen en nemen vaak niet de vrienden van school mee naar huis. Om deze reden heeft Het Fonds KinderKnelpunten een multimediakast beschikbaar gesteld voor een tienerkamer. Deze kamer is alleen toegankelijk voor tieners en zij dragen ook zelf de verantwoordelijkheid de kamer en multimediakast. Het gaat om een verrijdbare kast die de tieners kunnen gebruiken om te internetten, te gamen, films te kijken en muziek te luisteren. De kast is een groot succes! Om het gebruik eerlijk te verdelen hebben de tieners samen, onder begeleiding van een hulpverlener, regels opgesteld. Een leuke en goede activiteit voor hen om samen te doen. Wat is eerlijk? En wat gun ik de ander? Een andere mooie bijkomstigheid van de kast is dat de tieners elkaar nu wat meer opzoeken en elkaar vinden in hun gedeelde interesses.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 2.486,49

Samen met vrienden op voetbal
Nu Bilal niet meer in aanmerking komt voor het Jeugdsportfonds vanwege het bereiken van de zestienjarige leeftijd kan hij niet meer naar voetbal. Zelf een centje bijverdienen gaat lastig, want hij krijgt bijles in een speciale huiswerkklas. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt zodat Bilal toch kan blijven voetballen samen met zijn vrienden. Juist het deel uitmaken van een team is voor Bilal belangrijk om erbij te horen.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 280,12

Ook in de vakantie spelen met leeftijdsgenootjes
Doordat de moeder van de negenjarige Julia* onder curatele staat, heeft Bureau Jeugdzorg de voogdij gekregen. Julia woont wel bij haar moeder, maar zij wonen in een wijk met weinig leeftijdsgenootjes. Tijdens het schooljaar is zij naar de naschoolse opvang gegaan zodat ze contact kreeg met leeftijdsgenootjes en haar sociale vaardigheden kon ontwikkelen. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt zodat Julia tijdens de zomervakantie naar een vakantiekamp van Stichting Heppie kon. Zo kon ze toch ook tijdens de zomervakantie spelen met haar leeftijdsgenootjes.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 155,60
                                                                                                                                                                                                                       

Typeles voor Justin*
Justin is samen met zijn moeder en broertje de thuissituatie ontvlucht als gevolg van ernstig huiselijk geweld. Justin is daardoor ernstig getraumatiseerd en dat heeft invloed op zijn schoolprestaties. Ook moet hij weer wennen in een nieuwe omgeving en nieuwe vrienden maken. Justin wil graag naar typeles om iets nieuws te leren, maar ook om contact te krijgen met de kinderen van zijn klas. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor de typeles zodat Justin zelfvertrouwen krijgt en gemakkelijker vriendjes maakt in zijn nieuwe klas.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 149,50        

Tijd voor Toontje
Fonds KinderKnelpunten heeft kinderhulpverleners met behulp van subsidie getraind in het programma 'Tijd voor Toontje'. Dit hulpverleningsprogramma helpt de kinderen leren om te gaan met wat hun overkomen is. Door middel van het voorbeeld van Toontje (schildpad) leren ze daarnaast ook hoe ze goed hun emoties uiten en hoe ze grenzen kunnen aangeven. Door wat ze hebben meegemaakt hebben ze dit vaak niet of niet goed geleerd. De kinderhulpverleners hebben nu benodigde materialen kunnen aanschaffen, zoals een ei-stoel. Deze stoel kan dichtgeklapt worden en helpt de kinderen om zich bewust terug te trekken als het ze teveel wordt, zoals toontje in zijn schild. Deze visuele uitbeelding maakt het voor de kinderen heel concreet wat het betekend om je terug te trekken, maar maakt het ook heel duidelijk als een ander kind dat doet en wat dat betekend voor jou. Het helpt hen hun eigen grenzen te voelen en die van anderen te respecteren.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 1.097,-

Eropuit met de bolderkar
De organisatie Begeleid Wonen Jonge Moeders vangt jonge moeders op die in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bolderkar gefinancierd om jonge moeders te stimuleren uitjes te ondernemen met hun kinderen. Deze uitjes zijn heel belangrijk voor de kinderen en dragen bij aan de relatie tussen moeder en kind.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 319

Fietsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders
De jonge moeders die bij de organisatie Begeleid Wonen Jonge Moeders wonen hebben vaak vele schulden. Voor dagelijkse activiteiten zoals naar de winkel gaan is er dan geen andere mogelijkheid dan lopen of met de bus gaan. Het Fonds KinderKnelpunten heeft een bijdrage verstrekt voor een aantal fietsen zodat deze jonge moeders mobiel blijven.
Bijdrage Fonds KinderKnelpunten: € 275

*Omwille van de privacy zijn de voornamen veranderd.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix