Transparantie

Fonds KinderKnelpunten is een initiatief van Mailtraffic en is niet apart ondergebracht in een stichting. Kosten zijn niet van toepassing binnen dit initiatief.

  • Kosten voor toekomstige werving of PR worden volledig door Mailtraffic gedragen.
  • Kosten voor uitvoeren van de doelstelling zijn niet van toepassing omdat we gebruik maken van bestaande structuren tussen Nationaal Fonds Kinderhulp en de betreffende hulpinstanties.
  • Inkomsten komen binnen op een aparte rekening waarvan de uitgaven uitsluitend binnen de doelstelling vallen.
  • De giften worden door de hulpverlener of hulpverlenende instantie besteed conform de aanvraag.

U kunt (met uw organisatie) bijdragen aan Fonds KinderKnelpunten door een bijdrage te storten op rekening NL44RABO 0367 3298 24 ten name van Fonds Kinderknelpunten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte over de besteding van uw bijdrage.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix