FSC EN UW MAILING

Voor een goed doel en andere non profit instellingen is het misschien nóg belangrijker om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken dan voor andere organisaties. Zowel om de publieke beeldvorming, als om het maken van bewuste keuzes. Je bestaat immers om de wereld binnen jouw doelstelling iets beter te maken. Het is dan logisch dit óók op gebied van milieu na te leven. Dit artikel gaat nader in op FSC papier: wat is het, wanneer mag uw mailing het keurmerk dragen en waar moet u rekening mee houden in uw mailingen. Zo kunt u straks een afgewogen keuze maken.

Wat is FSC papier?
FSC (Forest Stewardship Council) papier is tot stand gekomen door verantwoord bosbeheer. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer bij de kapplannen rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij verantwoord bosbeheer horen.
Zo moeten bijvoorbeeld:

  • formele en traditionele rechten van de lokale bevolking worden gerespecteerd,
  • biodiversiteit en unieke ecosystemen in stand worden gehouden,
  • de producten en voorzieningen van het bos efficiënt worden benut zodat economische, sociale en ecologische functies ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

In de afgelopen jaren is het gebruik van FSC papier sterk toegenomen. Volgens cijfers van juli 2012 is er wereldwijd 157 miljoen hectare gecertificeerd bosgebied, verspreid over 80 landen. Het merendeel van dit papier komt uit Noord-Amerika (41%) en Europa (42%, vooral Rusland).

Gebruik van het FSC keurmerk
Wilt u nu als eindgebruiker uw mailing produceren op FSC papier, dan moeten zowel de papierleverancier als de drukker FSC gecertificeerd zijn. De certificering zorgt voor waarborging van de herkomst gedurende de hele handelsketen (de Chain of Custody). Dit houdt in dat het hout of houtproduct gevolgd wordt door alle stadia van verwerking en distributie, van kap tot zagerij tot fabrikant van het eindproduct. Tevens moeten alle schakels binnen de keten voldoen aan de Triple P (people, planet, profit). Zo kunt u er zeker van zijn dat het papier voor uw mailing niet alleen uit een FSC-gecertificeerd bos komt, maar ook de hele keten milieuvriendelijk is.

Drie verschillende labels: 100%, Mix en Recycled
Er bestaan drie verschillende labels voor het FSC papier:
100%
Dit label is van toepassing wanneer al het hout afkomstig is uit FSC-gecertificeerde bossen.
Mix-label (of Mixed Sources)
Dit label gebruikt men voor papier dat bestaat uit een combinatie van hout uit FSC-gecertificeerde bossen, FSC Controlled Wood en/ of gerecycled materiaal.
Recycled
Dit label is van toepassing wanneer minimaal 85% van het hout bestaat uit post-consumer gerecyceld materiaal (en de rest uit pre-consumer gerecycled materiaal).

Waar moet u rekening mee houden 

FSC label op uw mailpack
U kunt ervoor kiezen het FSC label op uw mailpack te plaatsen en zo naar uw donateurs/ klanten communiceren dat u maatschappelijk verantwoorde keuzes maakt. Let op, het gebruik van dit label is gebonden aan grafische eisen zoals afmeting en kleur. Houd daar dus rekening mee bij het ontwerp van uw mailpack. Het gebruik van het label is echter niet verplicht.

Kosten
Wanneer u uw mailing op FSC papier wilt produceren, hoeft dit in principe niet duurder te zijn. Misschien maakt u zelfs onbewust al gebruik van FSC papier, omdat dit toevallig de goedkoopste optie is. Het is echter ook mogelijk dat een onderdeel van uw mailpack duurder is op FSC papier. Indien u op basis van kosten de afweging wilt maken, geeft Mailtraffic graag het verschil weer op uw offerte. 

Wilt u voor uw mailing FSC papier gebruiken? Geef het aan bij uw aanvraag en wij verzorgen het voor u.

Is FSC de beste optie?
Tot slot een kritische noot bij FSC papier. Is FSC papier namelijk de beste optie om gebruik te maken van milieuvriendelijk papier, afkomstig uit verantwoorde boskap? Dat is een vraag waarvan we het antwoord graag aan u overlaten. Oordeelt u zelf. Tegenstanders, bijvoorbeeld FSC-watch, kaarten aan dat de procedures van FSC niet kloppen. Voorstanders zoals het WNF zien FSC daarentegen als de enige aanvaardbare manier om milieuvriendelijk papier te gebruiken.
Buiten Europa – en mondjesmaat binnen Europa – wordt naast FSC papier ook gebruik gemaakt van PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Deze organisatie heeft een soortgelijke werkwijze als FSC.
 

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix