Hoe werkt een aanbevelingsmailing?

Ga allereerst op zoek naar een geschikt goed doel om de samenwerking mee aan te gaan. Zorg ervoor dat er in het werk van beide stichtingen elementen zijn die met elkaar overeenkomen of nog beter, elkaar versterken. Ook belangrijk is dat beide organisaties bij elkaar passen qua werkwijze en uitstraling. Mailtraffic kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar een geschikte partij.

Vervolgens werken beide organisaties een mailpack uit. In je brief vraag je je donateurs om ook donateur te worden van de andere organisatie. De reden daarvoor is simpel: “Als u de ander helpt, helpt u ons daar eigenlijk ook mee, want de andere organisatie besteed uw geld aan onderwerp x en daardoor zijn wij beter in staat om aan onze doelstelling te werken.”  Vergeet in je brief niet aan te geven dat je hoopt ook zelf in de toekomst op hun steun te mogen blijven rekenen, maar daarnaast ook hoopt dat zij het andere goede doel willen steunen. Het komt zeer sympathiek over dat je aandacht vraagt voor een andere organisatie. Bovendien toon je daarmee aan dat je de doelstelling verkiest boven je eigen organisatie. Dat komt positief over bij de donateur.

De verzendenvelop en brief druk je in je eigen huisstijl en de acceptgiro en de responskaart worden gedrukt in de huisstijl van de andere organisatie. De respons op je eigen mailing komt dus ook daadwerkelijk bij het andere goede doel binnen. Je ontvangt zelf de rechtstreekse respons van de mailing van de andere organisatie.

Verwachte respons

Ten opzichte van het huren van adressen levert een aanbevelingsmailing twee voordelen op. Allereerst is het geen koude mailing, want ieder mailt zijn eigen donateurs. Dit levert een hoger responspercentage op. Daarnaast is de aanbevelingsmailing een goedkopere optie, want je betaalt niet voor de adressen.

Lees meer over methodes om adressen te werven

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix