Vierde kwartaalrapportage met de nieuwste ontwikkelingen rondom direct mail

De fondsenwervende sector is constant in beweging. Trends, nieuws, de opkomst van digitale media… Als het gaat om direct mail houden wij bij Mailtraffic alles nauwlettend in de gaten. Ons zusterbedrijf Data Inside onderzoekt ieder kwartaal het geefgedrag van 2,1 miljoen particuliere donateurs. De vierde kwartaalrapportage is onlangs gepubliceerd. Wat zijn de nieuwste inzichten uit het laatste kwartaal van 2021?

Direct mail nog steeds belangrijkste kanaal
In de rapportage lees je onder andere dat direct mail nog steeds het belangrijkste kanaal is voor de fondsenwervende inkomsten van goede doelen in Nederland. In het vierde kwartaal kwam ruim 33 procent van alle fondsenwervende inkomsten uit direct mail. De fondsenwervende inkomsten t.o.v. 2020 blijven groeien, al zet de afname van de groei zich wel verder door.

Zo blijf je toekomstbestendig
Vanuit onze rol als kennispartner van Data Inside volgen wij de ontwikkelingen in de sector op de voet. Je kunt rekenen op tijdige en effectieve adviezen over de veranderingen rondom direct mail. Samen zorgen we ervoor dat jouw fondsenwervende programma toekomstbestendig is en blijft. Wil je meer weten? Of praat je graag mee over veranderingen zoals het verdwijnen van de acceptgiro? Neem dan contact op met Arné Dutij. Je kunt hem bellen op 038 425 03 01, of stuur een e-mail naar a.dutij@mailtraffic.nl.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix