Mailtraffic Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verantwoorde inkoop;
minimalisatie van onze footprint:

Al sinds onze oprichting selecteren wij onze leveranciers niet alleen op prijs en kwaliteit maar kijken ook naar een bijdrage in MVO. Specifiek beoordelen wij onze leveranciers op het milieu, denk dan aan inzet FSC papier, minder gebruik van folie (en indien wel folie dan advisering in minder belastende foliesoorten), minder milieubelastend drukken door b.v. alcoholvrij drukken, geen zware chemie gebruiken bij drukplaten maken, gerecyclede afvalstromen, CO2 vermindering en eventuele compensatie.

In de periode 2023 – 2024 onderzoeken we hoe we een stap verder kunnen gaan en staat de vraag centraal of en in hoeverre Mailtraffic klimaatneutraal kan werken.

  • Enerzijds onderzoeken we hoe we onze uitstoot op kantoor en door onze medewerkers kunnen verminderen.
  • Anderzijds streven we ernaar om de footprint van onze inkoop rondom productie en verzending van mailingen zo klein mogelijk te maken. Zo zijn we inmiddels gestart om met een paar klanten een milieu-impactscan te ontwikkelen. Het is onze bedoeling om, als deze impactscan is ontwikkeld, deze laagdrempelig aan onze klanten aan te bieden. Daarmee helpen we klanten om de milieu-impact van mailingen in kaart te brengen en bieden we hen oplossingen aan om deze impact te verminderen.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix