Mailtraffic Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Visie Mailtraffic over MVO

Bij Mailtraffic zijn we ervan overtuigd dat zorgvuldig omgaan met de grondstoffen die de aarde ons biedt essentieel is voor een duurzame toekomst. In een wereld met een groeiende bevolking is het van groot belang dat iedereen zich bewust is van zijn of haar verbruik en actief bijdraagt aan het verminderen van verspilling en vervuiling. Als bedrijf erkennen wij onze grote rol hierin en beseffen tegelijk dat we als kleine organisatie maar beperkt zijn in wat we kunnen bereiken. Desondanks dragen we ons steentje hierin bij, want als ieder bedrijf dat doet bereiken we met zijn allen heel veel.


Uitvoering tot op heden

Bij Mailtraffic geven we op twee manieren invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • We streven ernaar om op een verantwoorde en duurzame manier te opereren.
    Een belangrijk aspect hiervan is onze inkoop van materialen, met name papier. Wij hechten veel waarde aan het selecteren van leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en óók hun bijdrage leveren, met name op gebied van duurzame productie en het gebruik van duurzame materialen. We werken overwegend lokaal (met Nederlandse bedrijven) waarbij dit goed te controleren is. Incidenteel bestellen wij gadgets (vaak uit Azië). In die situaties werken wij uitsluitend met een Nederlandse partij die erop toeziet dat de fabrikant beschikt over de juist keurmerken (o.a. wat betreft het uitsluiten van kinderarbeid).
  • Via ons initiatief KinderKnelpuntenfonds.
    We springen dáár bij waar er geen bestaande regeling is om kinderen uit arme gezinnen een echte kans te geven om zich te ontwikkelen zodat ze later zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. Voor de komende jaren oriënteren we ons op de geestelijke problemen bij de jeugd. Wegens enorme wachtrijen in de GGZ worden veel kinderen die dringend hulp nodig hebben niet tijdig geholpen.


Volgende stap

In de periode 2023 – 2024 onderzoeken we hoe we een stap verder kunnen gaan en staat de vraag centraal of en in hoeverre Mailtraffic klimaatneutraal kan werken.

  • Enerzijds onderzoeken we hoe we onze uitstoot op kantoor en door onze medewerkers kunnen verminderen.
  • Anderzijds streven we ernaar om de footprint van onze inkoop rondom productie en verzending van mailingen zo klein mogelijk te maken. Zo zijn we inmiddels gestart om een milieu-impactscan te ontwikkelen. Het is onze bedoeling om, als deze impactscan is ontwikkeld, deze laagdrempelig aan onze klanten aan te bieden. Daarmee helpen we klanten om de milieu-impact van mailingen in kaart te brengen en bieden we hen oplossingen aan om deze impact te verminderen.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix