Nieuwe donateurs werven: waar haal ik de adressen vandaag?

Voor een gezonde donateursdatabase is het van belang dat er regelmatig nieuwe instroom plaatsvindt aangezien elk goed doel ook te maken heeft met uitstroom van adressen. Bijvoorbeeld door adressen die passief worden, sterfgevallen of verhuizingen. Er zijn verschillende methoden om nieuwe adressen te werven. In dit artikel behandelen we een viertal methodes en geven we je daarbij de tips en tricks.

1. Adressen huren

Bij het huren van koude adressen is succes afhankelijk van de keuzes die je maakt bij de selectie. Een logische stap voor het selecteren van adressen is om aan de hand van het profiel van je warme donateurs adressen te selecteren die aan hetzelfde profiel voldoen. Dat kun je doen door, bijvoorbeeld op basis van eerdere analyses, kenmerken door te geven en zo een selectie te maken. Uit ervaring blijkt echter dat de meest effectieve manier is om een scoremodel te maken. Hierbij maakt de adressenleverancier op basis van jouw donateursbestand een overzicht van kenmerken die in relatie tot elkaar voor een hogere scoringskans zorgen. Weten hoe dit precies werkt en waar je nog meer aan moet denken bij het huren van adressen? Lees hier verder.

2. Aanbevelingsmailingen

Een andere effectieve manier om adressen te werven is de aanbevelingsmailing. Het lijkt op het onderling ruilen van adressen, maar is beter dan dat. Bij de aanbevelingsmailing ruil je namelijk niet je adressen. Nee, je zendt je donateurs een mailing waarbij je een ander goed doel aanbeveelt bij jouw warme relaties. Het goede doel waarmee je een samenwerkingsverband bent aangegaan, doet dat ook voor jou. Nu zult u misschien denken: dan raak ik m’n goede adressen kwijt aan een andere organisatie. Uit meerdere testen blijkt echter dat de aanbevelingsmailing een zeer effectief en succesvol middel is.
Kijk hier hoe het werkt.

3. Bijsluiter

Ook is het mogelijk om adressen te werven door een bijsluiter in magazines, huis-aan-huisbladen of reclamepakketten. Om hierin succes te behalen is het van belang dat je start met de selectie van kansrijke bladen voor jouw doel. Welke titels hebben een doelgroep die dezelfde kenmerken heeft als jouw achterban? Bepaal vervolgens de specificaties van je bijsluiter. Kies je bijvoorbeeld voor een mailpack of voor een folder? Van deze adressen heb je geen NAW, denk er dus wel om dat je gegarandeerd NAW terugkrijgt. Zeer waarschijnlijk gaan verscheidene Nederlandse banken geen NAW meer meeleveren bij een acceptgirobetaling of leveren ze alleen AW terug. Als dat inderdaad doorgaat, is een bijsluiter met acceptgiro niet meer vanzelfsprekend een goede optie om nieuwe adressen te werven. 

4. Online adresgegevens verkrijgen

Een methode die steeds vaker wordt toegepast door allerlei bedrijven is het online verkrijgen van adressen. Als goed doel kun je allerlei acties bedenken om via je website aan NAW te komen. Denk bijvoorbeeld aan een kennisquiz waarbij mensen een prijsje kunnen winnen. Of geef mensen de mogelijkheid een brochure te downloaden in ruil voor het geven van hun gegevens. Vermeld overigens wel dat mensen bij het versturen van hun gegevens akkoord gaan met het gebruik van hun adres door jouw organisatie.  Deze methode zal voor de meeste goede doelen niet heel veel NAW opleveren. Maar, alle beetjes helpen!

Test je adressenselectie en adresbronnen

Bij alle vier deze methodes geldt: doe eerst een test. Test meerdere soorten adressenselecties of meerdere lijsten. Zo kun je je strategie voor toekomstige mailings bepalen.  Voor een test is het wel van belang dat je testomvang voldoende is om ook betrouwbare conclusies te trekken uit je respons. Bereken in onze mailcalculator de minimale testomvang die je nodig hebt bij je verwachte respons. Mailtraffic kan u ondersteuning bieden bij het gehele proces om adressen te huren. Van adresselectie tot en met testanalyses om vervolgens de strategie voor een volgende mailing te bepalen.

Tot slot: de verschillende methoden naast elkaar

In dit artikel hebben we verschillende methoden om adressen te werven behandeld. In onderstaand overzicht zie je hoe je deze methoden kunt zien in verhouding tot elkaar. De cijfers zijn realistisch, maar verschillen natuurlijk per organisatie. Het overzicht laat bijvoorbeeld zien dat:

  • de aanbevelingsmailing een methode is waarbij de kosten per stuk in vergelijking met andere DM-acties laag zijn en je een hoge respons kunt behalen. Dat levert lage kosten per respons op.
  • de kosten bij een DM naar koude adressen het hoogst is in verhouding tot andere wervingsmethoden.
  • een folder als bijsluiter goedkoper is per stuk, maar duurder is per respons dan een mailpack.
  • de responsverwachting bij huis-aan-huis verspreiding zeer laag is – evenals de kosten per stuk - waardoor die ondanks de lage respons toch interessant kan zijn.

Kies vanuit je budget en oplage de methode die het beste bij jouw organisatie past. Houd daarbij ook rekening met de verwachte terugverdientijd. Die is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het welkomsttraject en het aantal mailingen dat je stuurt per jaar. Wil je hulp bij het uitrekenen van jouw terugverdientijd? Neem dan contact op met Arné Dutij.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix