Overige bijdragen

Goede doelen tarief

Mailtraffic werkt bijna uitsluitend voor goede doelen en ledenorganisaties. Daar past een prijsstructuur bij die lager is dan voor de commerciële markt mogelijk zou zijn. Vanuit de gedachte dat onze klanten meer budget kunnen besteden aan een mooiere wereld als wij onze diensten zo laag mogelijk tariferen zitten wij wat prijsstelling betreft lager dan gebruikelijk is bij collega-bureaus in de markt.

In de praktijk komt dit er op meer dat we met minder mensen voor méér goede doelen werken dan andere bureaus doen. Om toch een hoge kwaliteit te kunnen leveren vraagt dit enerzijds veel van onze processen en anderzijds van de inzet van onze mensen (processen worden doorlopend geautomatiseerd of geoptimaliseerd en de medewerkers werken hard).


Individuele steun aan acties van klanten

We werken voor meer dan 80 goede doelen. Vanzelfsprekend krijgen we dus veel verzoeken om een bijdrage te leveren aan een specifieke actie. Uiteraard honoreren we deze verzoeken. Op een uitzondering na doen we dat met kleinere bedragen. En hoewel al deze kleine bijdragen samen ook weer groot zijn, hebben we er voor gekozen om binnen één thema echt iets te betekenen. Dit doen wij inmiddels al een aantal jaren (vanaf 2013) via het KinderKnelpuntenFonds.


Vervanging van de acceptgiro

De wijze waarop Mailtraffic een rol heeft gespeeld in de opvolging van de acceptgiro is tevens een vorm van MVO. De acceptgiro is per 31 mei 2023 verdwenen terwijl de goede doelen binnen de particuliere fondsenwerving nog voor een groot deel afhankelijk waren van losse giften die via de acceptgiro binnen kwamen. Mailtraffic nam het initiatief om de branche te verenigen in een projectgroep hetgeen inmiddels is uitgegroeid tot hét initiatief om tot oplossingen te komen voor de vervanging en opvolging van de acceptgiro. Zie: www.mailtraffic-projectgroep.nl. Mailtraffic en Data Inside hebben in 2022 – 2023 meer dan 800 uur geïnvesteerd om de branche te verenigen. Het resultaat is gerealiseerd in de vorm van Mijn eenmalige gift. Zie ook www.mijneenmaligegift.nl. We verwachten dat we middels deze uniforme marktoplossing deelnemende goede doelen helpen hun inkomsten te behouden.

© 2018 Mailtraffic - Sitebouw Simourix